Generalforsamling 18/5 kl. 18-21

Indkaldelse til spisning og generalforsamling i FrieKøge

 

d. 4/4-2022 kl. 16-18 i Troldehøjen

 

Bestyrelsen i Lokalforeningen FrieKøge vil gerne invitere alle interesseret i vores tilknyttede institutioner til årets generalforsamling.

Vi opfordrer til at invitationen formidles videre ud til alle ledere, bestyrelser, medarbejdere og forældre.

Bestyrelsen vil ligeledes opfordre til at alle interessenter overvejer om de vil stille op og bidrage til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen ser en stor fordel i at alle institutioner er repræsenteret i bestyrelsen.

 

TILMELDING: morten.hedelund@koege.dk

 

Hvad indebærer det at stille op til bestyrelsen?

 • Vi holder møde efter behov ca. 8 gange om året. Det sker rundt i de forskellige tilknyttede institutioner

o   Vi fordeler opgaver imellem os – ud fra interesse.

 • Lokalforeningen Frie Køge er en frivillig organisation som samler og understøtter de selvejende, pulje og private institutioner i Køge.

o   Vi arbejder for at hjælpe og støtte institutionerne hvis der opstår problemer.

 • Lokalforeningen arrangerer forskellige spændende, lærerige og sjove arrangementer:

o   For børn: Juleforestilling, koncerter, teater, ”lille grundlovsdag”, udstillinger.

o   For personale: Foredrag

o   For ledere: Foredrag, netværk, support og sparring.

o   For bestyrelser: Bestyrelseskursus, netværk, sparring.

o   For forældrene: Mulighed for fælles foredragsaftner.

 

Hvad kan jeg bidrage med?

 • Lokalforeningen vil gerne have repræsentanter, synspunkter og input fra alle interessenter.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg er interesseret i at stille op til bestyrelsen?

 • Du skriver en mail til morten.hedelund@koege.dk . I vil herefter aftale nærmere.

Program og dagsorden på generalforsamlingen kl. 16,00 til 18,00 er efter vedtægterne:

 

Hyggelig spisning før eller efter generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Er generalforsamlingen indkaldt rettidigt?
 3. Beretning.
 4. Regnskab.
 5. Vedtægtsændringer.
 6. Forslag til bestyrelsen.
 7. Valg til bestyrelsen. Maks 7 medlemmer + 2 suppleanter
 8. Bestyrelsen består af Nicolai/Sct. Georggården, Rikke/Fuglevænget, Sus/Blåbærhuset, Christina/Troldehøjen, Katja/Troldehøjen og Morten/Troldehøjen.
 9. Suppleanter: Britt/Skovsneglen, Malene/Skovsneglen.
 10. Æresmedlem: Tom

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kan sendes på mail: morten.hedelund@koege.dk

Vedtægter kan rekvireres hos Morten: morten.hedelund@koege.dk

Bestyrelsen for Frie Køge

Generalforsamling 18/5 kl. 18-21

Tilmelding til Frie Køges generalforsamling