Frie Køge

Lokalforeningens formål er:

 

Stk. 1.  Lokalforeningen har til formål:

 

at    gøre en indsats for børn og unge med det sigte, at alle børn og unge kan få et frit pædagogisk kvalitetstilbud / daginstitutionstilbud,

at    oprette og drive daginstitutioner og fritidshuse,

at    skabe debat om og deltage i den offentlige debat om børns og unges vilkår,

at    arbejde for at skaffe gode fritidstilbud - kulturelle tilbud - til børn og unge og deres forældre,

at    deltage i og yde bidrag til debatten om opdragelse af børn og unge til demokrati og solidaritet gennem møder og kurser.

 

Stk. 2.  Institutionerne skal som mål sætte sig en opdragelse, der fremmer evnen til aktivt fællesskab, og som i en tryg og glad atmosfære giver sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksom­hed, at barnet herved får øget sin lyst til at lære og udfolde sin fantasi alt med det sigte at fremme en alsidig udvikling.

I institutionernes praktiske og pædagogiske arbejde, skal børn og unges medbestemmel­se, børnekulturelle aktiviteter samt natur- og miljøaktiviteter indgå med størst mulig vægt.

Arbejdet i institutionerne skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde med forældrene.

 

Stk. 3.  Institutionerne står åbne for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. Påvirkning, der sigter mod ensretning, må ikke finde sted. Institutionerne skal arbejde for, at fremme tolerance og medmenneskelighed.

 

Stk. 4.  Lokalforeningen skal arbejde for, at institutionernes fysiske, økonomiske og pædagogiske rammer er så gode og hensigtsmæssige som muligt.

 

Lokalforeningen skal endvidere arbejde for at søge tanken om fælles fritidshuse for børn og voksne i alle aldre fremmet.

 

Lokalforeningen kan i den forbindelse erhverve fast ejendom med henblik på udlejning heraf til institutionerne. Lokalforeningen kan vælge at overdrage fast ejendom til landsforeningen med henblik på landsforeningens udlejning af ejendomme til institutionerne.

 

Stk. 5.  Lokalforeningen søger gennem afholdelse af kurser, konferencer, studiekredse og foredrag at formidle oplysninger om, hvordan det kvalitetsbetonede pædagogiske arbejde på bedste måde tilgodeser børn og unges behov og

 

 

Download: Lokalforeningens vedtægter (pdf - 1,2 MB)