Velkommen til Lokalforeningen Frie Køge´s hjemmeside

 

 

Frie Køge er en frivillig forening som ønsker at fastholde et mangfoldigt institutionsudbud med selvejende, private, puljeinstitutioner og kommunale institutioner, at sætter det nære og direkte forældre demokrati i fokus.

 

Selvejende/private institutioner har eksisteret i Køge over 170 år. Den ældste institution er Køge børneasyl som nu er en privat institution. Et lille kik tilbage i asylet da verden var sort og hvid.

 

Selvejende og private institutioner er kendetegnende ved at det er forældre med børn i institutionen som er arbejdsgivere og har det overordnede ansvar for institutionens profil.

Beslutningsvejen er derfor kort og direkte.

  

Hovedparten af institutionerne har valgt at benytte LDD som administrations selskab.

 

Frie Køge kan bla. bruges som et frit og uafhængig talerør til det politiske niveau.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Frie Køge