BlåbærHuset

Blåbærvej 8

4600 Køge

Leder Susanne Strange Jensen

Medlem af Lokalforeningen Frie Børnehaver Køges bestyrelse.

mail:

tlf. 56676440

 

Hjemmeside: www.blåbærhuset.dk  

 

BlåbærHuset

 

BlåbærHuset er en selvejende 0-6 års institution. Det betyder at forældrebestyrelsen er vores arbejdsgiver med direkte og reel indflydelse på børnenes liv i institutionen.
BlåbærHuset er opdelt i 2 små huse. I det ene hus er der 3 vuggestuegrupper og i det andet er der 3 børnehavegrupper.


BlåbærHuset ligger ved Boholte, ca. 1 km til Køge by. Vi ligger tæt på en lille skov, i cykel/gå/bus afstand til stranden, Åsen som er et naturfredet område med skøn natur og Køge by med alle de muligheder byen tilbyder. Biblioteket, teater, museum, havnen, S-tog og meget mere.

Vuggestuen rummer ca. 37 børn fordelt på 3 stuer og børnehaven ca. 60 børn på 3 stuer, i alt ca. 20 voksne som trives godt i vores 2 små huse.

Vi har funktionsopdelte rum, hvor vi vægter motoriske udfordringer og selvhjulpenhed højt. Børnene kan færdes frit i deres eget hus, en stor del af dagen. De 3 børnehavegrupper skifter funktionsrum hver uge. Det ene funktionsrum er udendørs. Det betyder at børnene har ude uge hver 3. uge.


For os er smil, knus og anerkendende blikke en vigtig del af hverdagen, derfor arbejder vi også med den anerkendende tilgang og vi bruger bl.a. Marte Meo som pædagogisk redskab.

Vi lægger vægt på et godt og positivt udviklingsmiljø for både børn og voksne. Ligesom tætte relationer imellem barn/barn, barn/voksen og voksen/voksen er meget vigtig for os.

I vuggestuen kommer vi let og hurtigt af sted på vores Bella Bikes. (en slags Christiania cykel), i klapvogne eller på gå ben. I børnehaven tager vi bussen rundt, eller går.

 

For os er forældresamarbejdet en meget vigtig del af hverdagen. Vores bestyrelse er engageret og vi holder årligt sommerfest og julekomsammen, samt forældremøder.  Vi holder løbende møder med forældrene for at give tid og rum til en uddybende snak om barnet.

Læs mere om os på www.blåbærhuset.dk 

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 56 67 64 40, hvor en rundvisning kan arrangeres.